Monkstone
Monkstone

Monkstone Point and beach

Ref: 2381

Date: 02/04/2008

Location: SN 144 031

Monkstone

Monkstone Point and beach

Ref: 2381

Date: 02/04/2008

Location: SN 144 031